KUNSTFOTO

Fra 300 kr

Kan bestilles på lerret, vanlig fotopapir eller kappaplater.

ILLUSTRASJON

Bestilling av oppdrag
Fra 600 kr

Illustrasjon fra nettside/ sosiale medier:
Fra 600 kr

GRAFISK DESIGN

Timespris: 600 kr

 

Jeg har bare én kapital. Den sitter i hodet.

Dag Ingvar Jacobsen